Asociace škol evropských historických bojových umění

škola šavle

sabre01rŠavle – zbraň, která má svůj původ především v blízkém, nebo dalekém Orientu. Je ovšem dosti důkazů, že nezávisle na Orientu se jisté druhy šavlí, tesáků a malchusů vyvíjely i v Evropě a stejně pak se také po přejímání z východu vyvinula nová evropská forma šavle a její použití.

Magisterium nabízí výběr ze všech škol a systémů šermu šavlí, které se v Evropě setkávaly, od staroněmeckého, přes arabsko-turecko-perský až po francouzsko-italský.